Robert Dowhan

Senat Platforma Obywatelska
A A A A

Aktualności

Lubuski Kontrakt Terytorialny

12 01/2016
Lubuski kontrakt

Kontrakt Terytorialny dla województwa lubuskiego, rozwój portu lotniczego Zielona Góra/Babimost oraz utworzenie Akademii Gorzowskiej to tematy pierwszego spotkania zarządu województwa z Lubuskim Zespołem Parlamentarnym nowej kadencji, które odbyło się 11 stycznia br. W spotkaniu udział wzięli lubuscy parlamentarzyści, wojewoda lubuski oraz władze PWSZ w Gorzowie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Było to pierwsze spotkanie w takim gronie. Jego celem było omówienie najważniejszych dla regionu lubuskiego spraw, priorytetów i problemów. – Na to pierwsze spotkanie  wybraliśmy  te najistotniejsze: zadania zapisane w kontrakcie terytorialnym, czyli umowie między rządem i samorządem, rozwój Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost oraz rozwój szkolnictwa wyższego w regionie. Jak będzie silna drużyna, to łatwiej będzie przeprowadzić te sprawy i osiągnąć założone cele – mówiła marszałek. – Chcemy wykorzystać wasz mandat poselski dla wspólnych celów, dla poprawy życia mieszkańców w regionie lubuskim – dodała.

Kontrakt Terytorialny – wielka szansa na rozwój regionu

Kontrakt Terytorialny to umowa między rządem a samorządem każdego województwa, w sprawie źródeł finansowania najważniejszych inwestycji zaplanowanych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Zapisane są w nim inwestycje priorytetowe dla regionu. Jednak, jak podkreślała podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak, część z nich znajduje się na liście podstawowej (stałej), co oznacza pewność ich realizacji, a część na liście warunkowej, i o te trzeba powalczyć. I tu właśnie samorząd województwa liczy na wsparcie lubuskich parlamentarzystów. Marszałek zaprezentowała stan realizacji projektów ujętych w Kontrakcie.  Zobacz listę projektów i stan ich realizacji  - To nie jest lista marzeń nierealnych. Są to wszystkie projekty, które były wielokrotnie omawiane, o które od dawna toczymy bój. Jeżeli będziemy współpracować ponad podziałami politycznymi dla lubuskiej racji stanu to ta lista jest do osiągnięcia – wyjaśniła marszałek. Samorząd województwa będzie renegocjował z rządem Kontrakt i zabiegał o przeniesienie jak największej liczby projektów na listę stałą. Dotyczy to szczególnie budowy ponadregionalnych specjalistycznych centrów usług medycznych – Ośrodek Radioterapii w Gorzowie Wlkp., wraz z wyposażeniem – Rozbudowa i doposażenie Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze. Jak podkreślała marszałek, teraz jest bardzo dobry czas na renegocjacje kontraktu w tym zakresie. - W ubiegłym tygodniu została opublikowana mapa potrzeb i to jest warunek Komisji Europejskiej. Jest zielone światło, które daje nam możliwość działań – wyjaśniła marszałek.

Deklarację współpracy w celu realizacji priorytetów zadeklarował wicewojewoda lubuski Robert Paluch. - Gwarantuję współpracę w sprawach ważnych i zasadniczych. Są pewne projekty, które wymagają komplementarności działań samorządowych z rządowymi. Jak jest efekt synergii, to jest szybciej, lepiej i taniej. Lubuska racja stanu jest zawsze rzeczą najważniejszą – podkreślał.

Z prośbą o interwencję ze strony zarządu województwa zwróciła się także poseł Krystyna Sibińska. Po pierwsze w kwestii ujętej w Kontrakcie Terytorialnym budowie mostu na Odrze w Krośnie Odrzańskim. - Jesteśmy po posiedzeniach budżetowych komisji merytorycznych i projekt ten został wyrzucony z budżetu państwa i myślę, że potrzebna byłaby interwencja zarządu województwa. Powinniśmy o to zabiegać. Procedury wstępne zostały uruchomione wstrzymywanie tego projektu nie jest wskazane – wyjaśniła. Interwencja miałaby dotyczyć także modernizacji linii kolejowej nr 203, która na szczeblu rządowym traktowana jest jako inwestycja regionalna, a to oznacza, że powinna być także finansowana ze środków regionalnych. - Warto o tym rozmawiać, przesuwanie tego w czasie nie jest dobre. Modernizacja tego odcinka jest niezwykle potrzebna.

Port lotniczy ważny dla rozwoju regionu

Rozwój Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost to kolejny temat spotkania z zespołem parlamentarnym. Członek Zarządu Bogdan Nowak zaprezentował stan, w jakim obecnie jest lotnisko oraz plany jego rozwoju. - Zakończono działania związane z modernizacją infrastruktury portu. Koszt inwestycji wyniósł 10 mln zł z czego 7 mln to były środki unijne. Te działania wykonane zostały zatem niskim nakładem kosztów. Teraz port spełnia wszystkie wymagania przepisów polskich i europejskich i posiada certyfikat lotniska użytku publicznego.

Jak podkreślał głównym celem jest wzrost liczby pasażerów. - Zatwierdzony został plan generalny dla spółki, czyli strategia rozwoju formy bardzo ściśle związana z możliwościami technicznymi i prognozująca kierunki rozwoju dla lotniska. Zakładamy wzrost liczby pasażerów. Założyliśmy dywersyfikację ruchu na LCC, tradycyjny i czarterowy. Prowadzimy rozmowy z touroperatorami, Ministerstwem Obrony Narodowej, dla którego nasze lotnisko położone jest bardzo dobrze pomiędzy dwoma kompleksami poligonowymi, więc jest doskonałe logistycznie dla dużych operacji międzynarodowych. Prowadzimy rozmowy z przewoźnikiem czarterowym oraz z przewoźnikami Cargo – wyjaśnił.

Obecnie podpisana jest umowa z przewoźnikiem na kolejny rok, na kwotę 7,3 mln zł. Realizowanych będzie 520 połączeń. Dotacja jest pomniejszona o dochody ze sprzedaży biletów. Pomniejszy to koszt wykonania operacji o ok. 1,5 mln zł. Dodatkowo koszty pomniejszy dotacja z miasta Zielona Góra. To prognozuje, że kwota dotacji nie przekroczy 4 mln zł. Przedstawił także obszary, w których pomoc lubuskich parlamentarzystów jest niezbędna. Zobacz prezentację

Swoje poparcie dla rozwoju portu lotniczego w Babimoście wyraził senator RP Waldemar Sługocki. - Lotnisko jest potrzebne województwu lubuskiemu i całym sobą będę wspierać inicjatywy jego utrzymania i rozwoju. Cieszy mnie to ze te straty będą coraz mniejsze i trzymam kciuki za rozwój tego lotniska – podkreślał.

Szkolnictwo wyższe lubuskim potencjałem

Kolejnym tematem dyskusji był rozwój szkolnictwa wyższego w regionie lubuskim. O tym jak dynamicznie rozwija się utworzony w ubiegłym roku kierunek lekarski opowiedziała jego prodziekan ds. studenckich Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu dr Ewa Skorupka. Zobacz prezentację.

Sporo uwagi poświęcono także działaniom zmierzającym do utworzenia Akademii Gorzowskiej. Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że samorząd województwa przeznaczył już bardzo duże środki na dostosowanie bazy dydaktycznej. Ponadto w tegorocznym budżecie również zaplanowano środki na działania zmierzające do utworzenia Akademii.

Do uczestników spotkania dotarła także informacja o inicjatywie poselskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, dotyczącej projektu ustawy przekształcenia gorzowskiej PWSZ w Akademię. Jest szansa, że stanie się to jeszcze w tym roku. Jeżeli tak się stanie, uczelnia będzie miała trzy lata na spełnienie wszystkich warunków formalnych, w tym przede wszystkim uzyskanie praw do doktoryzowania na dwóch kierunkach. - Cieszy nas fakt, że jest inicjatywa poselska i projekt ustawy. My będziemy tę drogę, która jest tam przewidziana, realizować w oparciu o państwa pomoc. Jeżeli będzie taka inicjatywa i zostanie zaakceptowana, to będzie potrzebna wszelka pomoc, na która liczę – zaznaczył Prorektor do Spraw Organizacji i Rozwoju PWSZ w Gorzowie Wlkp. dr Arkadiusz Wołoszyn. Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że to bardzo cenna inicjatywa. Zapewniła także o wsparciu samorządu w tej kwestii.

Swoje poparcie dla utworzenia Akademii Gorzowskiej wyraził także prof. Jerzy Smorawiński, rektor AWF w Poznaniu. - Akademia Gorzowska to bardzo słuszna droga, ponieważ potrzebne jest stworzenie silnego ośrodka naukowo- dydaktycznego w północnej części regionu. To ważne dla zrównoważonego rozwoju – podkreślał. 

Źródło: http://lubuskie.pl/news/18212/16/Razem-mozemy-wiecej-dla-Lubuskiego/

wstecz
starsze wiadomości

Fotorelacje

 • Prezes Robert Dowhan

 • Prezes Robert Dowhan

 • Prezes Robert Dowhan

 • Senator RP

 • Senator RP

 • Senator RP

 • Senator RP

 • Teatr IMKA w Warszawie

 • Senator RP

 • Prezes Robert Dowhan

 • Prezes Robert Dowhan

 • Prezes Robert Dowhan

 • Prezes Robert Dowhan

 • Prezes Robert Dowhan

 • Prezes Robert Dowhan

 • Prezes Robert Dowhan

 • Prezes Robert Dowhan

 • Prezes Robert Dowhan

 • Prezes Robert Dowhan

 • Teatr IMKA w Warszawie

 • Teatr IMKA w Warszawie

 • Prezes Robert Dowhan

 • Prezes Robert Dowhan

 • Prezes Robert Dowhan

 • Prezes Robert Dowhan

 • Z wizytą w Brukseli

 • Z wizytą w Brukseli

 • Z wizytą w Brukseli

 • Z wizytą w Brukseli

 • Wojciech Fibak w Zielonej Górze

 • Wojciech Fibak w Zielonej Górze

 • Wojciech Fibak w Zielonej Górze

 • Wojciech Fibak w Zielonej Górze

 • Wojciech Fibak w Zielonej Górze

 • Bal dla dzieci ze świetlicy SMYKI

 • Bal dla dzieci ze świetlicy SMYKI

 • Robert Dowhan w Senacie RP

 • Robert Dowhan w Senacie RP

 • Robert Dowhan w Senacie RP

 • Robert Dowhan w Senacie RP

 • Robert Dowhan w Senacie RP

 • Robert Dowhan w Senacie RP

 • Robert Dowhan w Senacie RP

 • Robert Dowhan w Senacie RP

 • Debata "Miejsce żużla na sportowej mapie Polski - jego szanse i perspektywy"

 • Debata "Miejsce żużla na sportowej mapie Polski - jego szanse i perspektywy"

 • Debata "Miejsce żużla na sportowej mapie Polski - jego szanse i perspektywy"

 • Debata "Miejsce żużla na sportowej mapie Polski - jego szanse i perspektywy"

 • Senator RP

 • XXI Finał WOŚP

 • XXI Finał WOŚP

 • XXI Finał WOŚP

 • XXI Finał WOŚP

 • XXI Finał WOŚP

 • XXI Finał WOŚP

 • XXI Finał WOŚP

 • Spotkanie z Bronisławem Komorowskim

 • Spotkanie z Bronisławem Komorowskim

 • Spotkanie z Bronisławem Komorowskim

 • Spotkanie z Bronisławem Komorowskim

 • Otwarcie obwodnicy Nowego Kisielina

 • Otwarcie obwodnicy Nowego Kisielina

 • Otwarcie Biura Senatorskiego w Żarach

 • Otwarcie Biura Senatorskiego w Żarach

 • Otwarcie Biura Senatorskiego w Żarach

 • Radio Zachód

 • Radio Zachód

 • Minister Joanna Mucha w województwie lubuskim

 • Minister Joanna Mucha w województwie lubuskim

 • Minister Joanna Mucha w województwie lubuskim

 • Minister Joanna Mucha w województwie lubuskim

 • Minister Joanna Mucha w województwie lubuskim

 • Minister Joanna Mucha w województwie lubuskim

 • Mecz Polska-Ukraina

 • Mecz Polska-Ukraina

 • Mecz Polska-Ukraina

 • Mecz Polska-Ukraina

 • Mecz Polska-Ukraina

 • Mecz Polska-Ukraina

 • Dzień Kobiet

 • Dzień Kobiet

 • Dzień Kobiet

 • Dzień Kobiet

 • Dzień Kobiet

 • 18 marca spotkanie z Rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

 • 18 marca spotkanie z Rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

 • 18 marca spotkanie z Rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

 • Żary 10.04

 • Żary 10.04

 • Żary 10.04

 • Mistrzowskie partnerstwo 10 lat z KRONOPOLEM

 • Mistrzowskie partnerstwo 10 lat z KRONOPOLEM

 • Mistrzowskie partnerstwo 10 lat z KRONOPOLEM

 • Mistrzowskie partnerstwo 10 lat z KRONOPOLEM

 • Mistrzowskie partnerstwo 10 lat z KRONOPOLEM

 • Mistrzowskie partnerstwo 10 lat z KRONOPOLEM

 • Mistrzowskie partnerstwo 10 lat z KRONOPOLEM

 • Mistrzowskie partnerstwo 10 lat z KRONOPOLEM

 • Polsko-Japońskie Forum Ekonomiczne

 • Polsko-Japońskie Forum Ekonomiczne

 • Polsko-Japońskie Forum Ekonomiczne

 • Zbigniew Boniek gościem Senatora Roberta Dowhana

 • Zbigniew Boniek gościem Senatora Roberta Dowhana

 • Zbigniew Boniek gościem Senatora Roberta Dowhana

 • Zbigniew Boniek gościem Senatora Roberta Dowhana

 • Zbigniew Boniek gościem Senatora Roberta Dowhana

 • Zbigniew Boniek gościem Senatora Roberta Dowhana

 • Zbigniew Boniek gościem Senatora Roberta Dowhana

 • Derby 2013

 • Derby 2013

 • Derby 2013

 • Derby 2013

 • Derby 2013

 • Derby 2013

 • Dożynki 2013

 • Dożynki 2013

 • Dożynki 2013

 • Dożynki 2013

 • Dożynki 2013

 • Dożynki 2013

 • Dożynki 2013

 • Stelmet Falubaz Zielona Góra vs. Dospel Włókniarz Częstochowa

 • Stelmet Falubaz Zielona Góra vs. Dospel Włókniarz Częstochowa

 • Stelmet Falubaz Zielona Góra vs. Dospel Włókniarz Częstochowa

 • Stelmet Falubaz Zielona Góra vs. Dospel Włókniarz Częstochowa

 • Stelmet Falubaz Zielona Góra vs. Dospel Włókniarz Częstochowa

 • Stelmet Falubaz Zielona Góra vs. Dospel Włókniarz Częstochowa

 • Stelmet Falubaz Zielona Góra vs. Dospel Włókniarz Częstochowa

 • Stelmet Falubaz Zielona Góra vs. Dospel Włókniarz Częstochowa

 • Stelmet Falubaz Zielona Góra vs. Dospel Włókniarz Częstochowa

 • Stelmet Falubaz Zielona Góra vs. Dospel Włókniarz Częstochowa

 • Stelmet Falubaz Zielona Góra vs. Dospel Włókniarz Częstochowa

 • Stelmet Falubaz Zielona Góra vs. Dospel Włókniarz Częstochowa

 • Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej w Sulechowie

 • Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej w Sulechowie

 • Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej w Sulechowie

 • Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej w Sulechowie

 • Dożynki w Zabłociu 2013

 • Dożynki w Zabłociu 2013

 • Dożynki w Zabłociu 2013

 • Dożynki w Zabłociu 2013

 • Dożynki w Zabłociu 2013

 • Park Krasnala Nowa Sól 2013

 • Park Krasnala Nowa Sól 2013

 • Park Krasnala Nowa Sól 2013

 • Park Krasnala Nowa Sól 2013

 • Park Krasnala Nowa Sól 2013

 • Park Krasnala Nowa Sól 2013

 • Uroczystość przekazania i objęcia obowiązków służbowych Dowódcy 5 Lubuskiego pułku artylerii w Sulechowie

 • Uroczystość przekazania i objęcia obowiązków służbowych Dowódcy 5 Lubuskiego pułku artylerii w Sulechowie

 • Uroczystość przekazania i objęcia obowiązków służbowych Dowódcy 5 Lubuskiego pułku artylerii w Sulechowie

 • Uroczystość przekazania i objęcia obowiązków służbowych Dowódcy 5 Lubuskiego pułku artylerii w Sulechowie

 • Uroczystość przekazania i objęcia obowiązków służbowych Dowódcy 5 Lubuskiego pułku artylerii w Sulechowie

 • Stelmet Falubaz Drużynowym Mistrzem Polski 2013

 • Stelmet Falubaz Drużynowym Mistrzem Polski 2013

 • Stelmet Falubaz Drużynowym Mistrzem Polski 2013

 • Stelmet Falubaz Drużynowym Mistrzem Polski 2013

 • Otwarcie nowego terminala w porcie lotniczym Poznań-Ławica

 • Otwarcie nowego terminala w porcie lotniczym Poznań-Ławica

 • Otwarcie nowego terminala w porcie lotniczym Poznań-Ławica

 • Mecz Fair Play Stelmet Falubaz Zielona Góra vs. Włókniarz Częstochowa

 • Mecz Fair Play Stelmet Falubaz Zielona Góra vs. Włókniarz Częstochowa

 • Mecz Fair Play Stelmet Falubaz Zielona Góra vs. Włókniarz Częstochowa

 • Kongres Kobiet 2013

 • Kongres Kobiet 2013

 • Kongres Kobiet 2013

 • Kongres Kobiet 2013

 • Kongres Kobiet 2013

 • Prezydent Bronisław Komorowski w woj. lubuskim

 • Konferencja na podsumowanie sezonu 2013

 • Konferencja na podsumowanie sezonu 2013

 • Konferencja na podsumowanie sezonu 2013

 • Spotkanie z Ambasadorem USA w Polsce

 • Spotkanie z Ambasadorem USA w Polsce

 • Spotkanie z Ambasadorem USA w Polsce

 • Spotkanie z Ambasadorem USA w Polsce

 • Rozdanie sypendiów dla najlepszych uczniów w województwie lubuskim

 • Rozdanie sypendiów dla najlepszych uczniów w województwie lubuskim

 • Rozdanie sypendiów dla najlepszych uczniów w województwie lubuskim

 • Spotkanie opłatkowe w Senacie 2013

 • Spotkanie opłatkowe w Senacie 2013

 • Spotkanie opłatkowe w Senacie 2013

 • Spotkanie opłatkowe w Senacie 2013

 • Spotkanie opłatkowe w Senacie 2013

 • Spotkanie opłatkowe w Senacie 2013

 • Spotkanie opłatkowe w Senacie 2013

 • Konferencja podsumowująca żużlowy sezon 2013

 • Konferencja podsumowująca żużlowy sezon 2013

 • Konferencja podsumowująca żużlowy sezon 2013

 • Senator rozdał 450 butów dla potrzebujących dzieci

 • Senator rozdał 450 butów dla potrzebujących dzieci

 • Benefis "Moje cudowne lata"

 • Benefis "Moje cudowne lata"

 • Benefis "Moje cudowne lata"

 • Benefis "Moje cudowne lata"

 • Benefis "Moje cudowne lata"

 • Benefis "Moje cudowne lata"

 • Benefis "Moje cudowne lata"

 • Benefis "Moje cudowne lata"

 • Benefis "Moje cudowne lata"

 • Benefis "Moje cudowne lata"

 • Benefis "Moje cudowne lata"

 • Benefis "Moje cudowne lata"

 • Benefis "Moje cudowne lata"

 • Benefis "Moje cudowne lata"

 • Benefis "Moje cudowne lata"

 • Benefis "Moje cudowne lata"

 • Benefis "Moje cudowne lata"

 • Benefis "Moje cudowne lata"

 • Benefis "Moje cudowne lata"

 • Benefis "Moje cudowne lata"

 • Benefis "Moje cudowne lata"

 • Wyjazd studyjny Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą na Ukrainę

 • Wyjazd studyjny Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą na Ukrainę

 • Wyjazd studyjny Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą na Ukrainę

 • Wyjazd studyjny Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą na Ukrainę

 • Wyjazd studyjny Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą na Ukrainę

 • Święto Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Święto Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Święto Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Święto Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Święto Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Święto Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Inauguracja UZ 2014

 • Inauguracja UZ 2014

 • Inauguracja UZ 2014

 • Inauguracja UZ 2014

 • Inauguracja UZ 2014

 • 70-lecie 105 Szpitala Wojskowego w Żarach

 • 70-lecie 105 Szpitala Wojskowego w Żarach

 • 70-lecie 105 Szpitala Wojskowego w Żarach

 • 70-lecie 105 Szpitala Wojskowego w Żarach

 • 70-lecie 105 Szpitala Wojskowego w Żarach

 • Wykład Prof. Leszka Balcerowicza

 • Wykład Prof. Leszka Balcerowicza

 • Wykład Prof. Leszka Balcerowicza

 • Robert Dowhan Mikołajem w Święta A.D. 2014

 • Robert Dowhan Mikołajem w Święta A.D. 2014

 • Robert Dowhan Mikołajem w Święta A.D. 2014

 • Robert Dowhan Mikołajem w Święta A.D. 2014

 • Robert Dowhan Mikołajem w Święta A.D. 2014

 • Robert Dowhan Mikołajem w Święta A.D. 2014

 • Robert Dowhan Mikołajem w Święta A.D. 2014

 • Robert Dowhan Mikołajem w Święta A.D. 2014

 • Otwarcie działu badawczo-rozwojowego w firmie ZIEL-BRUK

 • Otwarcie działu badawczo-rozwojowego w firmie ZIEL-BRUK

 • Otwarcie działu badawczo-rozwojowego w firmie ZIEL-BRUK

 • Otwarcie działu badawczo-rozwojowego w firmie ZIEL-BRUK

 • I. Posiedzenie Senatu RP

 • I. Posiedzenie Senatu RP

 • I. Posiedzenie Senatu RP

 • I. Posiedzenie Senatu RP

 • I. Posiedzenie Senatu RP

 • I. Posiedzenie Senatu RP

 • Huta Szkła Wymiarki - wspólna praca na rzecz wspólnego sukcesu

 • Huta Szkła Wymiarki - wspólna praca na rzecz wspólnego sukcesu

 • Huta Szkła Wymiarki - wspólna praca na rzecz wspólnego sukcesu

 • Huta Szkła Wymiarki - wspólna praca na rzecz wspólnego sukcesu

Wideo

Prezentacja lubuskich kandydatów PO do Senatu

12-09-2011 więcej
Komunikat. Stosujemy pliki cookies m.in. w celach: informacyjnych aby usprawnić i ułatwić Użytkownikowi działanie serwisu www, aby lepiej dopasować wygląd serwisu oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Państwa przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniach końcowych. Zawsze można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Szczegółowe informacje znaleźć można w Zarządzanie plikami "cookie". ZAMKNIJ