article.title

Marszałek Senatu RP prof.Tomasz Grodzki po konsultacji z Konwentem Seniorów zdecydował o przesunięciu na poniedziałek, 30 marca br. na godz.15.00 terminu 8. posiedzenia Senatu, zwołanego pierwotnie na wtorek, 31 marca br.

Podczas posiedzenia procedowana będzie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Szczegóły posiedzenia:  https://www.senat.gov.pl/…/se…/posiedzenia/tematy,545,1.html

fot. senat.gov.pl